برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

برنامه کلاسی ترم سوم کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه (نیمسال دوم 98-97)

 
  نام دانشکده: پرستاری مامایی   نام گروه آموزشی:  پرستاری   عنوان رشته: سلامت جامعه (ترم3)   نیمسال  اول تحصیلی:98-97    (  سه روز اول  هفته)    
ردیف نام درس واحد جمع واحد کد درس کد گروه نام استاد   یا اساتید سهم هر استاد برنامه هفتگی برنامه امتحانی
نظری عملی بالینی
روز ساعت محل تشکیل کلاس تاریخ ساعت محل برگزاری
1 پرستاری سلامت جامعه گروهای آسیب پذیر 1.5 - 1 3 141059114 501 دکتر صاحبی حق(م)  4 جلسه یکشنبه 8-10 کلاس 97/10/27    
   خانم عطری 8 جلسه 10-12 کلاس 5
2 نظام های عرضه خدمات سلامت 1 - 0/5 2 141059112 501 دکتر صاحبی حق   8 جلسه دوشنبه 8-12 کلاس 10 97/10/22    
3 فرهنگ پرستاری 1 - - 1 141059111 501 دکتر صاحبی حق   8 جلسه دوشنبه 14-16 کلاس 10 97/11/01    
4 اقتصاد و پرستاری 1 - - 1 141059110 501 دکتر صاحبی حق   8 جلسه دوشنبه 14-16 کلاس 10 97/10/24    
5 برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبتهای پرستاری در سلامت جامعه 1 - 1 2 141059105 501 خانم عطری 8 جلسه شنبه 8-12 کلاس 5 97/11/03    
6 اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی 2 - - 2 141059118 501 دکتر حسن خانی 16 جلسه شنبه 14-16 کلاس 10 97/10/29    
7 کارگاه ارتقای کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی 6 ساعت 141059122 501 خانم دکتر اله بخشیان              
8 کارگاه پویایی گروه 6 ساعت 141059120 501 دکتر صاحبی حق                
9 پایاننامه - 4 - 4 141059116 501                
  جمع واحد 7.5 4 2.5 14  
واحد بالینی 0/100 پرستاری سلامت جامعه گروهای آسیب پذیر،توسط دکتر صاحبی حق به مدت 10 روز تدریس خوهد شد.
جهت دریافت فایل متنی برنامه، کلیک نمائید. (doc-pdf)
 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه یازدهم اسفند 1393
  • ساعت 12:35
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در شنبه بیست و یکم مهر 1397
  • ساعت 12:35
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh