برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با چهارمین

افتخار آفرینی سرکار خانم بهناز بلندقامت

مطالب/ افتخار آفرینی سرکار خانم بهناز بلندقامت

                           
      افتخار آفرینی سرکار خانم بهناز بلندقامت بدینوسیله افتخار آفرینی سرکار خانم بهناز بلندقامت، دانشجوی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز در اولین جشنواره منطقه ای و چهارمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری ...
سه شنبه 29 ارديبهشت 1394
تبریک به سرکار خانم فرانک جبارزاده (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

مطالب/ تبریک به سرکار خانم فرانک جبارزاده (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

                           
      تبریک به سرکار خانم فرانک جبارزاده (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده) بدینوسیله دریافت لوح تقدیر و کسب رتبه اول بخش ایده چهارمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری توسط سرکار خانم فرانک جبارزاده ...
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394
تبریک به سرکار خانم فرانک جبارزاده (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

مطالب/ تبریک به سرکار خانم فرانک جبارزاده (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

                           
      تبریک به سرکار خانم فرانک جبارزاده (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده) بدینوسیله دریافت لوح تقدیر و کسب رتبه اول بخش ایده چهارمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری توسط سرکار خانم فرانک جبارزاده ...
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394
تبریک به جناب آقای وحید پاکپور (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

مطالب/ تبریک به جناب آقای وحید پاکپور (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

                           
      تبریک به جناب آقای وحید پاکپور (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده) بدینوسیله دریافت لوح تقدیر و کسب رتبه اول بخش مقالۀ چهارمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری توسط جناب آقای وحید پاکپور ...
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394
تبریک به جناب آقای وحید پاکپور (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

مطالب/ تبریک به جناب آقای وحید پاکپور (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

                           
      تبریک به جناب آقای وحید پاکپور (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده) بدینوسیله دریافت لوح تقدیر و کسب رتبه اول بخش مقالۀ چهارمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری توسط جناب آقای وحید پاکپور ...
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394
چهارمین کنگره بین المللی سلامت زنان

مطالب/ چهارمین کنگره بین المللی سلامت زنان

                           
      چهارمین کنگره بین المللی سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت برگزار می کند ...
دوشنبه 11 اسفند 1393