برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با LMS

کارگاه آموزش الکترونیکی آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS)

مطالب/ کارگاه آموزش الکترونیکی آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS)

                           
      کارگاه آموزش الکترونیکی آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) برگزار میکند
دوشنبه 18 اسفند 1393