برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با رتبه اول

سرکار خانم فلورا باغبان

مطالب/ سرکار خانم فلورا باغبان

                           
      سرکار خانم فلورا باغبان تدوین و اجرای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی وضعیت آموزش پاسخگو ...
دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
تبریک به سرکار خانم فرانک جبارزاده (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

مطالب/ تبریک به سرکار خانم فرانک جبارزاده (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

                           
      تبریک به سرکار خانم فرانک جبارزاده (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده) بدینوسیله دریافت لوح تقدیر و کسب رتبه اول بخش ایده چهارمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری توسط سرکار خانم فرانک جبارزاده ...
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394
تبریک به سرکار خانم فرانک جبارزاده (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

مطالب/ تبریک به سرکار خانم فرانک جبارزاده (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

                           
      تبریک به سرکار خانم فرانک جبارزاده (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده) بدینوسیله دریافت لوح تقدیر و کسب رتبه اول بخش ایده چهارمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری توسط سرکار خانم فرانک جبارزاده ...
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394
تبریک به جناب آقای وحید پاکپور (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

مطالب/ تبریک به جناب آقای وحید پاکپور (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

                           
      تبریک به جناب آقای وحید پاکپور (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده) بدینوسیله دریافت لوح تقدیر و کسب رتبه اول بخش مقالۀ چهارمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری توسط جناب آقای وحید پاکپور ...
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394
تبریک به جناب آقای وحید پاکپور (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

مطالب/ تبریک به جناب آقای وحید پاکپور (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده)

                           
      تبریک به جناب آقای وحید پاکپور (دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده) بدینوسیله دریافت لوح تقدیر و کسب رتبه اول بخش مقالۀ چهارمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری توسط جناب آقای وحید پاکپور ...
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394