برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مرکز آموزش مداوم

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی تشکیل بانک سوالات

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی تشکیل بانک سوالات

                           
      اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی تشکیل بانک سوالات احتراماً به استحضار میرساند با توجه به برگزاری جلسه مورخه 95/6/7 در مرکز آموزش مداوم دانشگاه در زمینه "تشکیل بانک سوالات" و پیگیری تشکیل چنین کارگاهی در دانشکده های تابعه ...
سه شنبه 13 مهر 1395
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی تشکیل بانک سوالات

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی تشکیل بانک سوالات

                           
      اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی تشکیل بانک سوالات احتراماً به استحضار میرساند با توجه به برگزاری جلسه مورخه 95/6/7 در مرکز آموزش مداوم دانشگاه در زمینه "تشکیل بانک سوالات" و پیگیری تشکیل چنین کارگاهی در دانشکده های تابعه ...
سه شنبه 13 مهر 1395