برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با زنان سنین باروری

جلسه دفاع از پایاننامه خانم گلچهره قلی زاده (شنبه 2 شهریور 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم گلچهره قلی زاده (شنبه 2 شهریور 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم گلچهره قلی زاده (شنبه 2 شهریور 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم گلچهره قلی زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تأثیر گیاه اشنان در پیشگیری از بروز سیستیت راجعه در زنان سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
سه شنبه 22 مرداد 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا پرنده (پنجشنبه، 22 شهریور 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا پرنده (پنجشنبه، 22 شهریور 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا پرنده (پنجشنبه، 22 شهریور 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا پرنده، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر پیامک آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده یک سو کور» ...
سه شنبه 20 شهريور 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم فرشته سالاری نیا (روز سه شنبه، 24 اسفند 95)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم فرشته سالاری نیا (روز سه شنبه، 24 اسفند 95)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم فرشته سالاری نیا (روز سه شنبه، 24 اسفند 95) جلسه دفاع از پایاننامه خانم فرشته سالاری نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
پنجشنبه 19 اسفند 1395
جلسه دفاع از پایاننامه خانم زینب جلیلیان (روز چهارشنبه، 14 مهر 95)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم زینب جلیلیان (روز چهارشنبه، 14 مهر 95)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم زینب جلیلیان (روز چهارشنبه، 14 مهر 95) جلسه دفاع از پایاننامه خانم زینب جلیلیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
سه شنبه 13 مهر 1395