برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر مریم واعظی

جلسه دفاع از رساله دکترای خانم رباب حسن زاده (شنبه 6 دی 99)

مطالب/ جلسه دفاع از رساله دکترای خانم رباب حسن زاده (شنبه 6 دی 99)

                           
      جلسه دفاع از رساله دکترای خانم رباب حسن زاده (شنبه 6 دی 99) جلسه دفاع از رساله دکترای خانم رباب حسن زاده، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «ارزیابی کلاس های آمادگی برای زایمان: یک مطالعه ترکیبی همگرای موازی» روز شنبه مورخه 6 دی 99 راس ساعت 8 در سالن ...
سه شنبه 2 دي 1399
جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم رباب حسن زاده (شنبه 15 آذر 99)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم رباب حسن زاده (شنبه 15 آذر 99)

                           
      جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم رباب حسن زاده (شنبه 15 آذر 99) جلسه پیش دفاع از رساله خانم رباب حسن زاده، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «ارزیابی کلاس های آمادگی برای زایمان: یک مطالعه ترکیبی همگرای موازی» روز شنبه مورخه ...
شنبه 15 آذر 1399
 جلسه دفاع از رساله دکترای خانم خدیجه حاجی زاده (شنبه 15 آذر 99)

مطالب/ جلسه دفاع از رساله دکترای خانم خدیجه حاجی زاده (شنبه 15 آذر 99)

                           
       جلسه دفاع از رساله دکترای خانم خدیجه حاجی زاده (شنبه 15 آذر 99) جلسه دفاع از رساله خانم خدیجه حاجی زاده، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «مراقبت مادری احترام آمیز و عوامل مرتبط با آن در بخشهای مادری بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تبریز: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» ...
سه شنبه 11 آذر 1399
جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم خدیجه حاجی زاده (شنبه 24 آبان 99)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم خدیجه حاجی زاده (شنبه 24 آبان 99)

                           
      جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم خدیجه حاجی زاده (شنبه 24 آبان 99) جلسه پیش دفاع از رساله خانم خدیجه حاجی زاده، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «مراقبت مادری احترام آمیز و عوامل مرتبط با آن در بخشهای مادری بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تبریز: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» ...
چهارشنبه 21 آبان 1399
دومین جلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی

مطالب/ دومین جلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی

                           
      دومین جلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی دومین دستورجلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در سال 98 روز چهارشنبه مورخ 98/2/18 که در کلاس شماره 12 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز راس ساعت 12:00 تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند.
دوشنبه 16 ارديبهشت 1398
جلسه توجیهی پرسپتورشیپ در مرکز آموزشی درمانی الزهراء

مطالب/ جلسه توجیهی پرسپتورشیپ در مرکز آموزشی درمانی الزهراء

                           
      جلسه توجیهی پرسپتورشیپ در مرکز آموزشی درمانی الزهراء جلسه توجیهی پرسپتورشیپ در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) با حضور تمامی پرسپتورها و دانشجویان دختر ترم 8 پرستاری روز شنبه 24 شهریور ماه 97 با حضور ریاست محترم مرکز سرکار خانم دکتر مریم واعظی و مدیریت محترم دفتر خدمات پرستاری سرکار خانم لیلی ضیاء لامع ...
سه شنبه 27 شهريور 1397
دسترسی های سریع واکنش گرا

محتوا/ دسترسی های سریع واکنش گرا

                           
      دسترسی های سریع واکنش گرا .
چهارشنبه 16 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم صفا مددی (روز چهارشنبه، 13 بهمن 95)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم صفا مددی (روز چهارشنبه، 13 بهمن 95)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم صفا مددی (روز چهارشنبه، 13 بهمن 95) جلسه دفاع از پایاننامه خانم صفا مددی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
سه شنبه 12 بهمن 1395