برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با واحد فناوری اطلاعات

تاریخچه واحد فناوری اطلاعات

صفحات/ تاریخچه واحد فناوری اطلاعات

                           
      تاریخچه واحد فناوری اطلاعات
دوشنبه 25 اسفند 1393
برنامه استراتژیک واحد فناوری اطلاعات

صفحات/ برنامه استراتژیک واحد فناوری اطلاعات

                           
      برنامه استراتژیک واحد فناوری اطلاعات
يکشنبه 27 مرداد 1392
واحد فناوری اطلاعات

صفحات/ واحد فناوری اطلاعات

                           
      واحد فناوری اطلاعات
دوشنبه 9 آبان 1390
کارشناس واحد فناوری اطلاعات

صفحات/ کارشناس واحد فناوری اطلاعات

                           
      کارشناس واحد فناوری اطلاعات
سه شنبه 12 بهمن 1389