برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ارزشیابی آموزشی بالینی

کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی

مطالب/ کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی

                           
      کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی؛ توسط عضو محترم هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی، سرکار خانم پرون، روز پنجشنبه مورخه ...
شنبه 4 دي 1395
دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

مطالب/ دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

                           
      دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری معاونت آموزشی دانشگاه با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری را در حیطه های یاددهی و یادگیری، یادگیری الکترونیکی، ارزشیابی آموزشی و ... برگزار میکند.
پنجشنبه 27 آبان 1395
دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

مطالب/ دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

                           
      دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری معاونت آموزشی دانشگاه با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری را در حیطه های یاددهی و یادگیری، یادگیری الکترونیکی، ارزشیابی آموزشی و ... برگزار میکند.
پنجشنبه 27 آبان 1395
کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی

مطالب/ کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی

                           
      کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی به استحضار مربیان حق التدریس رشته پرستاری دانشکده می رساند کارگاه آموزشی تحت عنوان "آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی" روز پنجشنبه 25 آذرماه 95 در دانشکده برگزار خواهد گردید
چهارشنبه 5 آبان 1395