برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با محمدحسن صاحبی حق

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهدیه اسمعیل نژاد (دوشنبه 14 مهر 99)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهدیه اسمعیل نژاد (دوشنبه 14 مهر 99)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهدیه اسمعیل نژاد (دوشنبه 14 مهر 99) جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهدیه اسمعیل نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تاثیر تحریکات حسی سازمان یافته بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی ترس از افتادن در سالمندان: یک مطالعه نیمه تجربی» ...
يکشنبه 13 مهر 1399
جلسه دفاع از رساله خانم طاهره هادیان (دوشنبه 7 مهر 99)

مطالب/ جلسه دفاع از رساله خانم طاهره هادیان (دوشنبه 7 مهر 99)

                           
      جلسه دفاع از رساله خانم طاهره هادیان (دوشنبه 7 مهر 99) جلسه دفاع از رساله خانم طاهره هادیان، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «عملکردهای سلامتی زنان باردار نوجوان: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» روز دوشنبه مورخه 7 مهر 99 راس ساعت 8:30 در سالن سمینار طبقه فوقانی ...
يکشنبه 6 مهر 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم منیر علمی (یکشنبه 30 شهریور 99)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم منیر علمی (یکشنبه 30 شهریور 99)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم منیر علمی (یکشنبه 30 شهریور 99) جلسه دفاع از پایاننامه خانم منیر علمی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «مصرف سیگار و چاقی و ارتباط آن با شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 99-98» ...
يکشنبه 30 شهريور 1399
جلسه پیش دفاع از پایاننامه خانم طاهره هادیان (دوشنبه 24 شهریور 99)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از پایاننامه خانم طاهره هادیان (دوشنبه 24 شهریور 99)

                           
      جلسه پیش دفاع از پایاننامه خانم طاهره هادیان (دوشنبه 24 شهریور 99) جلسه پیش دفاع از پایاننامه خانم طاهره هادیان، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «عملکردهای سلامتی زنان باردار نوجوان: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» روز دوشنبه مورخ 24 شهریور 99 راس ساعت 14:00 در کلاس شماره 12 دانشکده پرستاری و مامایی ...
يکشنبه 23 شهريور 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه جمشیدی (چهارشنبه 30 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه جمشیدی (چهارشنبه 30 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه جمشیدی (چهارشنبه 30 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه جمشیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «وضعیت مصرف صبحانه در دانش آموزان هفتم دبیرستان­های دخترانه شهر تبریز و ارتباط آن با شاخص توده بدنی، یادگیری خودراهبر و وضعیت تحصیلی (1397)» ...
چهارشنبه 30 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا رشیدی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا رشیدی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا رشیدی (چهارشنبه 23 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا رشیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «میزان مواجهه با دود محیطی سیگار در دانش آموزان دوره اوّل دبیرستان شهر ملکان و ارتباط آن با شاخص توده بدنی، خود تنظیمی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی» ...
چهارشنبه 23 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه محمودی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه محمودی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه محمودی (چهارشنبه 23 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه محمودی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «گذر از مراحل مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه دوره دوم شهر تبریز و ارتباط آن با سبک های فرزند پروری و والدین آنها» ...
چهارشنبه 23 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسین نعمتی (چهارشنبه 16 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسین نعمتی (چهارشنبه 16 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسین نعمتی (چهارشنبه 16 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسین نعمتی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «گذر از مراحل مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه دوره دوّم شهر تبریز و ارتباط آن با عملکرد روانشناختی خانواده و حمایت اجتماعی درک شده 97» ...
دوشنبه 14 بهمن 1398
تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمدحسن صاحبی حق از استادیاری به دانشیاری

مطالب/ تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمدحسن صاحبی حق از استادیاری به دانشیاری

                           
      تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمدحسن صاحبی حق از استادیاری به دانشیاری بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمدحسن صاحبی حق، عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت جامعه از استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.
دوشنبه 14 مرداد 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا عبادی (چهارشنبه 26 تیرماه 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا عبادی (چهارشنبه 26 تیرماه 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا عبادی (چهارشنبه 26 تیرماه 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا عبادی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «عوامل پیش بینی کننده مشارکت در غربالگری سرطان کولورکتال بر اساس مدل بزنف در افراد با خطر متوسط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز» ...
شنبه 22 تير 1398