برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شیرین برزنجه عطری

جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه محمودی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه محمودی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه محمودی (چهارشنبه 23 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه محمودی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «گذر از مراحل مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه دوره دوم شهر تبریز و ارتباط آن با سبک های فرزند پروری و والدین آنها» ...
چهارشنبه 23 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسین نعمتی (چهارشنبه 16 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسین نعمتی (چهارشنبه 16 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسین نعمتی (چهارشنبه 16 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسین نعمتی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «گذر از مراحل مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه دوره دوّم شهر تبریز و ارتباط آن با عملکرد روانشناختی خانواده و حمایت اجتماعی درک شده 97» ...
دوشنبه 14 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه عزیز (دوشنبه 16 دی ماه 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه عزیز (دوشنبه 16 دی ماه 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه عزیز (دوشنبه 16 دی ماه 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه عزیز، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تدوین پروتکل پانسمان سوختگی دست و بررسی تاثیر اجرای آن بر پیامد های سوختگی بیماران در مقایسه با روش روتین در مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز در سال 1396» ...
دوشنبه 16 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب محمد اوغلی ریحان (سه شنبه 10 دی ماه 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب محمد اوغلی ریحان (سه شنبه 10 دی ماه 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب محمد اوغلی ریحان (سه شنبه 10 دی ماه 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا رضوانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «رشد حرفه­ ای در پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز» ...
سه شنبه 10 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محمدزاده (سه شنبه 2 مهر 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محمدزاده (سه شنبه 2 مهر 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محمدزاده (سه شنبه 2 مهر 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم محمدزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی تحت عنوان «تحلیل آموزش مدیریت درد در دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397» ...
دوشنبه 1 مهر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین محمدی (پنجشنبه 10 مرداد 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین محمدی (پنجشنبه 10 مرداد 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین محمدی (پنجشنبه 10 مرداد 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین محمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر توانمندسازی خانواده محور بر سلامت روان و رفتارهای ارتقا دهنده سلامت زنان سالمند: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
سه شنبه 8 مرداد 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسن اسراری (دوشنبه 15 بهمن 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسن اسراری (دوشنبه 15 بهمن 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسن اسراری (دوشنبه 15 بهمن 97) جلسه دفاع از پایاننامه آقای حسن اسراری، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «دیدگاه سالمندان شهر تبریز در مورد مولفه های احترام اجتماعی، مشارکت و روابط اجتماعی، خدمات فرهنگی- ورزشی و خدمات بهداشتی- درمانی، از شاخص های جهانی شهرهای دوستدار سالمند» ...
پنجشنبه 11 بهمن 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم راضیه پریزاد (چهارشنبه 10 بهمن 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم راضیه پریزاد (چهارشنبه 10 بهمن 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم راضیه پریزاد (چهارشنبه 10 بهمن 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم راضیه پریزاد، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «مقایسه سلامت عمومی و سبک زندگی بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر در دو گروه سنی زیر 45 سال، بالای 44 سال و گروه های شاهد آنها در مراجعه کنندگان به مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- سال 1396» ...
دوشنبه 8 بهمن 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم امانی (یکشنبه، 11 مهر 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم امانی (یکشنبه، 11 مهر 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم امانی (یکشنبه، 11 مهر 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم امانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی مقایسه ای دانش  و باورهای مصرف کنندگان و پرهیز کنندگان قلیان نسبت به قلیان در شهر بندر انزلی 1394» ...
چهارشنبه 11 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه آقای فرشید اسدی (سه شنبه 7 مهر 94)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای فرشید اسدی (سه شنبه 7 مهر 94)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای فرشید اسدی (سه شنبه 7 مهر 94) جلسه دفاع از پایاننامه آقای فرشید اسدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری
يکشنبه 5 مهر 1394