برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با برنامه امتحانات

اعلام تغییر زمان برگزاری امتحانات روز سه شنبه مورخه 21 دیماه

مطالب/ اعلام تغییر زمان برگزاری امتحانات روز سه شنبه مورخه 21 دیماه

                           
      اعلام تغییر زمان برگزاری امتحانات روز سه شنبه مورخه 21 دیماه با عنایت به تعطیلی رسمی روز سه شنبه مورخه 21 دیماه، برنامه تغییر یافته امتحانات به شرح ذیل میباشد ...
پنجشنبه 30 دي 1395
برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 1 (نیمسال دوم 94-93)

صفحات/ برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 1 (نیمسال دوم 94-93)

                           
      برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 1 (نیمسال دوم 94-93)
سه شنبه 25 خرداد 1395
برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 2 (نیمسال دوم 94-93)

صفحات/ برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 2 (نیمسال دوم 94-93)

                           
      برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 2 (نیمسال دوم 94-93)
سه شنبه 25 خرداد 1395
برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 3 (نیمسال دوم 94-93)

صفحات/ برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 3 (نیمسال دوم 94-93)

                           
      برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 3 (نیمسال دوم 94-93)
سه شنبه 25 خرداد 1395
برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 5 (نیمسال دوم 94-93)

صفحات/ برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 5 (نیمسال دوم 94-93)

                           
      برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 5 (نیمسال دوم 94-93)
سه شنبه 25 خرداد 1395
برنامه امتحانی دانشکده به تفکیک مقاطع و رشته های تحصیلی

مطالب/ برنامه امتحانی دانشکده به تفکیک مقاطع و رشته های تحصیلی

                           
      برنامه امتحانی دانشکده به تفکیک مقاطع و رشته های تحصیلی به استحضار می رساند برنامه کلی امتحانات و نیز برنامه به تفکیک مقاطع و رشته های تحصیلی قابل مشاهده و دسترسی می باشد.
پنجشنبه 17 دي 1394
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 به تفکیک رشته ها

صفحات/ برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 به تفکیک رشته ها

                           
      برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 به تفکیک رشته ها
سه شنبه 30 دي 1393
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اوّل سال تحصیلی 97-96

صفحات/ برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اوّل سال تحصیلی 97-96

                           
      برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اوّل سال تحصیلی 97-96
چهارشنبه 11 آبان 1390
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

صفحات/ برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

                           
      برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
دوشنبه 9 آبان 1390
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوّم سال تحصیلی 97-96

صفحات/ برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوّم سال تحصیلی 97-96

                           
      برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوّم سال تحصیلی 97-96
سه شنبه 18 مرداد 1390