برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فرآیندهای برتر

کارگاه آموزشی درخصوص نحوه تکمیل فرآیندهای جشنواره آموزشی شهید مطهری

مطالب/ کارگاه آموزشی درخصوص نحوه تکمیل فرآیندهای جشنواره آموزشی شهید مطهری

                           
      کارگاه آموزشی درخصوص نحوه تکمیل فرآیندهای جشنواره آموزشی شهید مطهری بنابر اعلام معاون آموزشی دانشکده، با توجه به مهلت زمانی ارسال فرآیندهای برتر آموزشی برای جشنواره آموزشی مطهری تا پایان آذرماه، کارگاهی در این خصوص و به منظور آشنایی اساتید محترم با نحوه تکمیل فرآیندهای مربوطه ...
سه شنبه 2 آذر 1395