برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارورزی

اطلاعیه برگزاری آزمون عملی نهایی

مطالب/ اطلاعیه برگزاری آزمون عملی نهایی

                           
      اطلاعیه برگزاری آزمون عملی نهایی باتوجه به سرفصل جدید رشته کارشناسی پرستاری، دانشجویان ورودی سال تحصیلی 93 و به بعد، برابر با تذکر 3 صفحه 23 سرفصل، موظف هستند پس از اتمام کارآموزی در عرصه جهت فراغت از تحصیل ...
يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
کارشناسی پرستاری - نیمسال دوم 92-1391

صفحات/ کارشناسی پرستاری - نیمسال دوم 92-1391

                           
      کارشناسی پرستاری - نیمسال دوم 92-1391
يکشنبه 11 تير 1391
کارشناسی پرستاری نیمسال اول 92-1391

صفحات/ کارشناسی پرستاری نیمسال اول 92-1391

                           
      کارشناسی پرستاری نیمسال اول 92-1391
يکشنبه 11 تير 1391
کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان نیمسال دوم 92-1391

صفحات/ کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان نیمسال دوم 92-1391

                           
      کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان نیمسال دوم 92-1391
يکشنبه 11 تير 1391
کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان نیمسال اول 92-1391

صفحات/ کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان نیمسال اول 92-1391

                           
      کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان نیمسال اول 92-1391
يکشنبه 11 تير 1391
کارشناسی ارشد مامایی- بهداشت باروری - نیمسال دوم 92-1391

صفحات/ کارشناسی ارشد مامایی- بهداشت باروری - نیمسال دوم 92-1391

                           
      کارشناسی ارشد مامایی- بهداشت باروری - نیمسال دوم 92-1391
يکشنبه 11 تير 1391
کارشناسی ارشد مامایی- بهداشت باروری - نیمسال اول 92-1391

صفحات/ کارشناسی ارشد مامایی- بهداشت باروری - نیمسال اول 92-1391

                           
      کارشناسی ارشد مامایی- بهداشت باروری - نیمسال اول 92-1391
يکشنبه 11 تير 1391
کارشناسی ارشد مامایی- مامایی جامعه نگر - نیمسال دوم 92-1391

صفحات/ کارشناسی ارشد مامایی- مامایی جامعه نگر - نیمسال دوم 92-1391

                           
      کارشناسی ارشد مامایی- مامایی جامعه نگر - نیمسال دوم 92-1391
سه شنبه 6 تير 1391
کارشناسی ارشد مامایی- مامایی جامعه نگر - نیمسال اول 92-1391

صفحات/ کارشناسی ارشد مامایی- مامایی جامعه نگر - نیمسال اول 92-1391

                           
      کارشناسی ارشد مامایی- مامایی جامعه نگر - نیمسال اول 92-1391
سه شنبه 6 تير 1391
 کارشناسی ارشد مامایی- آموزش مامایی - نیمسال دوم 92-1391

صفحات/ کارشناسی ارشد مامایی- آموزش مامایی - نیمسال دوم 92-1391

                           
       کارشناسی ارشد مامایی- آموزش مامایی - نیمسال دوم 92-1391
سه شنبه 6 تير 1391