برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کبری پرون

کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی

مطالب/ کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی

                           
      کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی؛ توسط عضو محترم هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی، سرکار خانم پرون، روز پنجشنبه مورخه ...
شنبه 4 دي 1395
کارگاه "آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی"

مطالب/ کارگاه "آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی"

                           
      کارگاه "آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی" کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی؛ توسط عضو محترم هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی، سرکار خانم پرون، روز پنجشنبه مورخه ...
شنبه 4 دي 1395
کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی

مطالب/ کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی

                           
      کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی به استحضار مربیان حق التدریس رشته پرستاری دانشکده می رساند کارگاه آموزشی تحت عنوان "آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی" روز پنجشنبه 25 آذرماه 95 در دانشکده برگزار خواهد گردید
چهارشنبه 5 آبان 1395
جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه علیاپور (روز پنجشنبه، 27 خرداد 95)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه علیاپور (روز پنجشنبه، 27 خرداد 95)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه علیاپور (روز پنجشنبه، 27 خرداد 95) جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه علیاپور، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری
دوشنبه 24 خرداد 1395
انتخاب استاد ارجمند سرکار خانم کبری پرون بعنوان استاد نمونه دانشکده

مطالب/ انتخاب استاد ارجمند سرکار خانم کبری پرون بعنوان استاد نمونه دانشکده

                           
      انتخاب استاد ارجمند سرکار خانم کبری پرون بعنوان استاد نمونه دانشکده بدینوسیله انتخاب ارزشمند استاد ارجمند سرکار خانم کبری پرون، عضو محترم هیأت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی، بعنوان استاد برتر دانشکده در سطح دانشگاه را خدمت ایشان، خانواده ارجمند ایشان و کلیه همکاران ...
يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
انتخاب استاد ارجمند سرکار خانم کبری پرون بعنوان استاد نمونه دانشکده

مطالب/ انتخاب استاد ارجمند سرکار خانم کبری پرون بعنوان استاد نمونه دانشکده

                           
      انتخاب استاد ارجمند سرکار خانم کبری پرون بعنوان استاد نمونه دانشکده بدینوسیله انتخاب ارزشمند استاد ارجمند سرکار خانم کبری پرون، عضو محترم هیأت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی، بعنوان استاد برتر دانشکده در سطح دانشگاه را خدمت ایشان، خانواده ارجمند ایشان و کلیه همکاران ...
يکشنبه 12 ارديبهشت 1395