برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سنجه های اعتباربخشی

حکم ابلاغ سرکار خانم دکتر قهرمانیان بعنوان مسئول برنامه ریزی درسی دانشکده

مطالب/ حکم ابلاغ سرکار خانم دکتر قهرمانیان بعنوان مسئول برنامه ریزی درسی دانشکده

                           
      حکم ابلاغ سرکار خانم دکتر قهرمانیان بعنوان مسئول برنامه ریزی درسی دانشکده نظر به توانمندی و شایستگی که در سرکار عالی سراغ دارم و همچنین با توجه به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشکده سرکار عالی به عنوان مسئول برنامه ریزی درسی دانشکده در راستای ...
سه شنبه 26 تير 1397
جلسه بررسی سنجه های اعتباربخشی

مطالب/ جلسه بررسی سنجه های اعتباربخشی

                           
      جلسه بررسی سنجه های اعتباربخشی جلسه بررسی سنجه های اعتباربخشی با حضور معاونین محترم آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی، اداری مالی سرکار خانم چمنیان (کارشناس محترم  اعتباربخشی دانشگاه) در اتاق ریاست دانشکده برگزار گردید.
يکشنبه 30 ارديبهشت 1397