برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با روشهای آموزشی

کارگاه "آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی"

مطالب/ کارگاه "آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی"

                           
      کارگاه "آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی" کارگاه آموزشی آشنایی با روش های آموزشی و ارزشیابی در آموزش بالینی؛ توسط عضو محترم هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی، سرکار خانم پرون، روز پنجشنبه مورخه ...
شنبه 4 دي 1395