برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با درخواست مرخصی تحصیلی

جلسه مورخه 11 اسفند 97 شورای آموزشی دانشکده

مطالب/ جلسه مورخه 11 اسفند 97 شورای آموزشی دانشکده

                           
      جلسه مورخه 11 اسفند 97 شورای آموزشی دانشکده بدینوسیله دستورجلسه روز شنبه مورخه 11 اسفند 97 شورای آموزشی دانشکده را که در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
چهارشنبه 8 اسفند 1397
جلسه مورخه 27 بهمن 97 شورای آموزشی دانشکده

مطالب/ جلسه مورخه 27 بهمن 97 شورای آموزشی دانشکده

                           
      جلسه مورخه 27 بهمن 97 شورای آموزشی دانشکده بدینوسیله دستورجلسه روز شنبه مورخه 27 بهمن 97 شورای آموزشی دانشکده را که در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
پنجشنبه 25 بهمن 1397
جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 24 آذر 97

مطالب/ جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 24 آذر 97

                           
      جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 24 آذر 97 بدینوسیله دستورجلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 که روز شنبه مورخ 97/9/24 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند
پنجشنبه 22 آذر 1397
یازدهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

مطالب/ یازدهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

                           
      یازدهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 روز شنبه مورخه 21 مهر 97، یازدهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.
چهارشنبه 18 مهر 1397
دهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

مطالب/ دهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

                           
      دهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 روز شنبه مورخه 7 مهر 97، دهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.
چهارشنبه 4 مهر 1397
نهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

مطالب/ نهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

                           
      نهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 روز شنبه مورخه 24 شهریور 97، نهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.
چهارشنبه 21 شهريور 1397
بیست و ششمین شورای آموزشی دانشکده در سال 96

مطالب/ بیست و ششمین شورای آموزشی دانشکده در سال 96

                           
      بیست و ششمین شورای آموزشی دانشکده در سال 96 بیست و ششمین جلسه شورای آموزشی در سال 96؛ روز شنبه مورخه 9 دیماه
پنجشنبه 7 دي 1396
بیست و دومین شورای آموزشی دانشکده در سال 96

مطالب/ بیست و دومین شورای آموزشی دانشکده در سال 96

                           
      بیست و دومین شورای آموزشی دانشکده در سال 96 بیست و دومین جلسه شورای آموزشی در سال 96؛ روز شنبه مورخه 20 آبان
چهارشنبه 17 آبان 1396
سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96

مطالب/ سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96

                           
      سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96 دستور جلسه سومین شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96؛ پنجشنبه مورخه 12 مرداد
چهارشنبه 11 مرداد 1396
سی و چهارمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 95

مطالب/ سی و چهارمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 95

                           
      سی و چهارمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 95 دستور جلسه سی و چهارمین شورای آموزشی در سال 95؛ روز شنبه مورخه 30 بهمن
پنجشنبه 28 بهمن 1395