برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با اعتباربخشی
مطالب/ ششمین جلسه اعتباربخشی و دومین جلسه کارگروه اهداف و رسالت دانشکده                            
      ششمین جلسه اعتبار بخشی و دومین جلسه کارگروه اهداف و رسالت دانشکده در تاریخ 97/3/20 با هدف بازبینی رسالت و اهداف دانشکده (بازبینی برنامه استراتژیک دانشکده در سال 97) در سالن کنفرانس ...
دوشنبه 21 خرداد 1397