برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با 13 اردیبهشت 96

دوّمین جشنواره منطقه ای و پنجمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری

مطالب/ دوّمین جشنواره منطقه ای و پنجمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری

                           
      دوّمین جشنواره منطقه ای و پنجمین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری این جشنواره در محورهای مختلف از جمله یاددهی و یادگیری، یادگیری الکترونیکی، ارزشیابی آموزشی، مدیریت و راهبری آموزشی و ... 13 اریبهشت 96 در تالار شایان مهر دانشکده پزشکی برگزار خواهد گردید.
پنجشنبه 19 اسفند 1395