برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اولین جلسه آموزشی

اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

مطالب/ اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

                           
      اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 روز شنبه مورخه 18 فروردین 97، اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.
چهارشنبه 15 فروردين 1397
اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 96

مطالب/ اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 96

                           
      اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 96 دستور جلسه اولین شورای آموزشی در سال 96؛ روز شنبه مورخه 19 فروردین
پنجشنبه 17 فروردين 1396