برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پیش دفاع دکترا

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (دوشنبه 29 مهر 98)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (دوشنبه 29 مهر 98)

                           
      جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (دوشنبه 29 مهر 98) جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «تدوین و اجرای دستورالعمل حمایتی برای بهبود تجارب زایمان در زنان نخست زا در بیمارستانهای دانشگاهی و خصوصی شهر تبریز: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» ...
يکشنبه 28 مهر 1398
جلسه پیش دفاع از پایاننامه آقای عباس داداش زاده (چهارشنبه 6 شهریور 98)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از پایاننامه آقای عباس داداش زاده (چهارشنبه 6 شهریور 98)

                           
      جلسه پیش دفاع از پایاننامه آقای عباس داداش زاده (چهارشنبه 6 شهریور 98) جلسه پیش دفاع از پایاننامه آقای عباس داداش زاده، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری تحت عنوان «تبیین فرآیند سازگاری پرستاران در اورژانس پیش بیمارستانی: مطالعه تئوری زمینه ای» ...
سه شنبه 5 شهريور 1398
جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی (سه شنبه ، 20 آذر 97)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی (سه شنبه ، 20 آذر 97)

                           
      جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی (سه شنبه ، 20 آذر 97) جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی، دانشجوی دکترای رشته آموزش پرستاری تحت عنوان «طراحی و روان­سنجی ابزار"محیط امن در بخش­های روانپزشکی» روز سه شنبه راس ساعت 12:30 در سالن ...
يکشنبه 18 آذر 1397
جلسه پیش دفاع از رساله خانم ماهنی رهکار فرشی (روز شنبه، 5 اسفند 96)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از رساله خانم ماهنی رهکار فرشی (روز شنبه، 5 اسفند 96)

                           
      جلسه پیش دفاع از رساله خانم ماهنی رهکار فرشی (روز شنبه، 5 اسفند 96) جلسه پیش دفاع از رساله خانم ماهنی رهکار فرشی، دانشجوی دکترای پرستاری
پنجشنبه 3 اسفند 1396
جلسه پیش دفاع از رساله خانم سامره اقتدار (روز شنبه، 7 بهمن 96)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از رساله خانم سامره اقتدار (روز شنبه، 7 بهمن 96)

                           
      جلسه پیش دفاع از رساله خانم سامره اقتدار (روز شنبه، 7 بهمن 96) جلسه پیش دفاع از رساله خانم سامره اقتدار، دانشجوی دکترای پرستاری
شنبه 7 بهمن 1396
پیش دفاع رساله دکترای آقای ناصر پریزاد

مطالب/ پیش دفاع رساله دکترای آقای ناصر پریزاد

                           
      پیش دفاع رساله دکترای آقای ناصر پریزاد جلسه پیش دفاع رساله دکترای آقای ناصر پریزاد، روز چهارشنبه مورخه 24 آبان 96
شنبه 20 آبان 1396
جلسه پیش دفاع از رساله آقای اسماعیل خدادادی (روز دوشنبه، 2 مرداد تیر 96)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از رساله آقای اسماعیل خدادادی (روز دوشنبه، 2 مرداد تیر 96)

                           
      جلسه پیش دفاع از رساله آقای اسماعیل خدادادی (روز دوشنبه، 2 مرداد تیر 96) جلسه پیش دفاع از رساله دکترای آقای اسماعیل خدادادی، دانشجوی دکترای پرستاری
چهارشنبه 28 تير 1396
جلسه پیش دفاع از رساله آقای منصور غفوری فرد (روز دوشنبه، 2 مرداد تیر 96)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از رساله آقای منصور غفوری فرد (روز دوشنبه، 2 مرداد تیر 96)

                           
      جلسه پیش دفاع از رساله آقای منصور غفوری فرد (روز دوشنبه، 2 مرداد تیر 96) جلسه پیش دفاع از رساله دکترای آقای منصور غفوری فرد، دانشجوی دکترای پرستاری
چهارشنبه 28 تير 1396
جلسه پیش دفاع از رساله دکترای آقای وحید شجاعی مطلق (روز چهارشنبه، 31 اردیبهشت 96)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از رساله دکترای آقای وحید شجاعی مطلق (روز چهارشنبه، 31 اردیبهشت 96)

                           
      جلسه پیش دفاع از رساله دکترای آقای وحید شجاعی مطلق (روز چهارشنبه، 31 اردیبهشت 96) جلسه پیش دفاع از رساله دکترای آقای وحید شجاعی مطلق، دانشجوی دکترای پرستاری
شنبه 27 خرداد 1396