برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بررسی نگرش پرستاران

جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری (سه شنبه 5 آذر 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری (سه شنبه 5 آذر 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری (سه شنبه 5 آذر 98) جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان « آگاهی و نگرش پرستاران و پزشکان شاغل در بخشهای اورژانس مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از اهدا عضو پس از مرگ قلبی در سال 1398» ...
دوشنبه 4 آذر 1398
بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

مطالب/ بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

                           
      بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده بدینوسیله بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/12/22 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
چهارشنبه 22 اسفند 1397
بیست و سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

مطالب/ بیست و سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

                           
      بیست و سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بدینوسیله بیست و سومین دستورجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/11/28 در سالن کنفرانس روبروی ریاست تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
پنجشنبه 25 بهمن 1397
جلسه دفاع از پایاننامه آقای مهدی ممی نژاد (روز یکشنبه، 15 بهمن 96)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای مهدی ممی نژاد (روز یکشنبه، 15 بهمن 96)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای مهدی ممی نژاد (روز یکشنبه، 15 بهمن 96) جلسه دفاع از پایاننامه آقای مهدی ممی نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری
شنبه 14 بهمن 1396
دهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 96

مطالب/ دهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 96

                           
      دهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 96 دستور جلسه دهمین شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 96؛ شنبه مورخه 3 تیر
پنجشنبه 1 تير 1396