برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مهارت آموزی

حکم سرکار خانم کمالی فرد بعنوان عضو هسته آموزشی مهارت آموزی ویژه زایمان طبیعی

مطالب/ حکم سرکار خانم کمالی فرد بعنوان عضو هسته آموزشی مهارت آموزی ویژه زایمان طبیعی

                           
      حکم سرکار خانم کمالی فرد بعنوان عضو هسته آموزشی مهارت آموزی ویژه زایمان طبیعی ریاست محترم دانشگاه با ابلاغ حکمی سرکار خانم مهین کمالی فرد را بعنوان عضو هسته آموزشی مهارت آموزی ویژه زایمان طبیعی منصوب نمودند. این موفقیت را خدمت ایشان و کلیه همکاران محترم دانشکده تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.
شنبه 14 مرداد 1396
حکم سرکار خانم ملکوتی بعنوان عضو هسته آموزشی مهارت آموزی ویژه زایمان طبیعی

مطالب/ حکم سرکار خانم ملکوتی بعنوان عضو هسته آموزشی مهارت آموزی ویژه زایمان طبیعی

                           
      حکم سرکار خانم ملکوتی بعنوان عضو هسته آموزشی مهارت آموزی ویژه زایمان طبیعی ریاست محترم دانشگاه با ابلاغ حکمی سرکار خانم جمیله ملکوتی را بعنوان عضو هسته آموزشی مهارت آموزی ویژه زایمان طبیعی منصوب نمودند. این موفقیت را خدمت ایشان و کلیه همکاران محترم دانشکده تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.
شنبه 14 مرداد 1396