برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم سیمین صیدی

تقدیر رئیس محترم دانشکده از سرکار خانم سیمین صیدی در مورد کسب بالاترین نمره ارزشیابی در حیطه فراگیران

مطالب/ تقدیر رئیس محترم دانشکده از سرکار خانم سیمین صیدی در مورد کسب بالاترین نمره ارزشیابی در حیطه فراگیران

                           
      تقدیر رئیس محترم دانشکده از سرکار خانم سیمین صیدی در مورد کسب بالاترین نمره ارزشیابی در حیطه فراگیران رئیس محترم دانشکده طی نامه ای از سرکار خانم سیمین صیدی به جهت کسب بالاترین نمره ارزشیابی در گروه های مامایی در حیطه فراگیران در نیمسال اول 99-98 تقدیر به عمل آوردند.
دوشنبه 28 بهمن 1398
تقدیر رئیس محترم دانشکده از جناب آقای دکتر داداش زاده و سرکار خانم صیدی

مطالب/ تقدیر رئیس محترم دانشکده از جناب آقای دکتر داداش زاده و سرکار خانم صیدی

                           
      تقدیر رئیس محترم دانشکده از جناب آقای دکتر داداش زاده و سرکار خانم صیدی رئیس محترم دانشکده طی نامه ای از سرکار خانم صیدی به جهت کسب بالاترین نمره ارزشیابی در گروه مامایی در حیطه فراگیران و جناب آقای دکتر داداش زاده به جهت کسب بالاترین نمره ارزشیابی در گروه های پرستاری در حیطه فراگیران در نیسمال دوم 98-97 تقدیر به عمل آوردند.
پنجشنبه 11 مهر 1398
تقدیر از زحمات سرکار خانم سیمین صیدی در امر آموزش دانشجویان

مطالب/ تقدیر از زحمات سرکار خانم سیمین صیدی در امر آموزش دانشجویان

                           
      تقدیر از زحمات سرکار خانم سیمین صیدی در امر آموزش دانشجویان ریاست دانشکده با ارسال نامه ای از زحمات سرکار خانم سیمین صیدی در امر آموزش دانشجویان بر اساس نمره اکتسابی در ارزشیابی سالانه توسط دانشجویان از ایشان تقدیر و تشکر نمودند.
پنجشنبه 26 مرداد 1396