برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشجویان نو ورود

پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نو ورود

مطالب/ پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نو ورود

                           
      پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نو ورود بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین نامه پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، تسهیلات ویژه ای از قبیل راتبه دانشجویی، اعتبار آموزش یاری، اعتبار همکاری های علمی-اجرایی/فن یاری، اعتبار توان مندی آموزشی ...
يکشنبه 7 مهر 1398