برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سازگاری زنان

چکیده فارسی پایاننامه خانم نیر بایرام پور

صفحات/ چکیده فارسی پایاننامه خانم نیر بایرام پور

                           
      چکیده فارسی پایاننامه خانم نیر بایرام پور
شنبه 19 مرداد 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم نیر بایرام پور (یکشنبه 28 بهمن 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم نیر بایرام پور (یکشنبه 28 بهمن 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم نیر بایرام پور (یکشنبه 28 بهمن 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم نیر بایرام پور، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره بر سازگاری زنان با تصمیم به تداوم بارداری برنامه ریزی نشده: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
پنجشنبه 25 بهمن 1397
بیست و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 96

مطالب/ بیست و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 96

                           
      بیست و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 96 دستور جلسه بیست و یکمین شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 96؛ شنبه مورخه 6 آبان
چهارشنبه 3 آبان 1396