برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پنومونی

مفاد آزمون پیش کارورزی دانشجویان کارشناسی پرستاری (ایستگاه کودکان)

مطالب/ مفاد آزمون پیش کارورزی دانشجویان کارشناسی پرستاری (ایستگاه کودکان)

                           
      مفاد آزمون پیش کارورزی دانشجویان کارشناسی پرستاری (ایستگاه کودکان) مفاد سوالات مرتبط با کارآموزی های گروه کودکان که در آزمون پیش کارورزی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت به شرح ذیل اعلام می گردد
سه شنبه 23 مرداد 1397