برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اصول کار ونتیلاتور

برگزاری کارگاه آموزشی اصول کار با ونتیلاتور ویژه دانشجویان استعداد درخشان

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی اصول کار با ونتیلاتور ویژه دانشجویان استعداد درخشان

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی اصول کار با ونتیلاتور ویژه دانشجویان استعداد درخشان کارگاه آموزشی اصول کار با ونتیلاتور در بخشهای مراقبتهای ویژه از سری کارگاههای توانمندسازی دانشجویان استعداد درخشان توسط هسته استعدادهای درخشان دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ 10 اسفند ...
شنبه 19 اسفند 1396