برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تخفیف شهریه

تفاهم نامه دانشگاه با موسسه زبان انگلیسی سفیر (گفتمان) درخصوص تخفیف شهریه

مطالب/ تفاهم نامه دانشگاه با موسسه زبان انگلیسی سفیر (گفتمان) درخصوص تخفیف شهریه

                           
      تفاهم نامه دانشگاه با موسسه زبان انگلیسی سفیر (گفتمان) درخصوص تخفیف شهریه با عنایت به تقاضای تعدادی از همکاران و دانشجویان محترم دانشگاه مبنی بر استفاده از تخفیف در شهریه ثبت نام موسسه زبان انگلیسی سفیر (گفتمان)، به پیوست تفاهم نامه دانشگاه با ...
يکشنبه 20 اسفند 1396