برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مسئول حوزه انتخابات

انتصاب آقای دکتر زمان زاده بعنوان مسئول حوزه انتخابات شورای صنفی دانشکده

مطالب/ انتصاب آقای دکتر زمان زاده بعنوان مسئول حوزه انتخابات شورای صنفی دانشکده

                           
      انتصاب آقای دکتر زمان زاده بعنوان مسئول حوزه انتخابات شورای صنفی دانشکده ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر زمان زاده بر اساس ابلاغ معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، بعنوان مسئول حوزه انتخابات شورای صنفی دانشکده منصوب گردیدند.
سه شنبه 28 فروردين 1397