برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با رشته بهداشت باروری

بازدید دبیر و عضو محترم هیات ممتحنه رشته مامایی وزارت بهداشت

مطالب/ بازدید دبیر و عضو محترم هیات ممتحنه رشته مامایی وزارت بهداشت

                           
      بازدید دبیر و عضو محترم هیات ممتحنه رشته مامایی وزارت بهداشت به استناد جلسه هیئت ممتحنه و همچنین ضرورت بازدید ادواری از مقاطع دایر در دانشگاه علوم پزشکی جهت ارزشیابی و برنامه ریزی رشته بهداشت باروری و مامایی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای مامایی روز ...
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397