برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مزاحمت های تلفنی

چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

مطالب/ چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

                           
      چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97 روز یکشنبه مورخه 30 اردیبهشت 97، چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده برگزار خواهد گردید.
يکشنبه 30 ارديبهشت 1397
سوّمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

مطالب/ سوّمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

                           
      سوّمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97 روز یکشنبه مورخه 9 اردیبهشت 97، سوّمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده برگزار خواهد گردید.
شنبه 8 ارديبهشت 1397