برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با معرفی منبع احیاء

معرفی منبع احیاء قلبی ریوی در آزمون عملی نهایی

مطالب/ معرفی منبع احیاء قلبی ریوی در آزمون عملی نهایی

                           
      معرفی منبع احیاء قلبی ریوی در آزمون عملی نهایی بدینوسیله با توجه به وجود آیتم احیا قلبی ریوی در آزمون عملی نهایی، منبع برای این آیتم کتاب تازه های احیای قلبی ریوی در بزرگسالان، اطفال، نوزادان و شرایط ویژه تالیف لیلی یکه فلاح ...
پنجشنبه 3 خرداد 1397