برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شفاف سازی گویه

پنجمین جلسه اعتباربخشی با حضور اعضای محترم کارگروه منابع

مطالب/ پنجمین جلسه اعتباربخشی با حضور اعضای محترم کارگروه منابع

                           
      پنجمین جلسه اعتباربخشی با حضور اعضای محترم کارگروه منابع پنجمین جلسه اعتباربخشی در تاریخ 97/3/7 با حضور اعضای محترم کارگروه منابع با هدف شفاف سازی گویه ها و بحث و تبادل نظر درباره آن در سالن کنفرانس جدید دانشکده برگزار گردید. در ...
پنجشنبه 10 خرداد 1397
چهارمین جلسه اعتباربخشی با حضور اعضای محترم کارگروه اهداف و رسالت

مطالب/ چهارمین جلسه اعتباربخشی با حضور اعضای محترم کارگروه اهداف و رسالت

                           
      چهارمین جلسه اعتباربخشی با حضور اعضای محترم کارگروه اهداف و رسالت چهارمین جلسه اعتباربخشی در تاریخ 97/3/6 با حضور اعضای محترم کارگروه اهداف و رسالت با هدف شفاف سازی گویه ها و بحث و تبادل نظر درباره آن در سالن کنفرانس جدید دانشکده برگزار گردید. در ...
پنجشنبه 10 خرداد 1397
سومین جلسه اعتباربخشی با هدف شفاف سازی گویه ها و بحث و تبادل نظر درباره آن

مطالب/ سومین جلسه اعتباربخشی با هدف شفاف سازی گویه ها و بحث و تبادل نظر درباره آن

                           
      سومین جلسه اعتباربخشی با هدف شفاف سازی گویه ها و بحث و تبادل نظر درباره آن سومین جلسه اعتباربخشی با حضور اعضای محترم کارگروه آموزش با هدف شفاف سازی گویه ها و بحث و تبادل نظر درباره آن و تقسیم وظایف محوله در تاریخ 3 خرداد 97 در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید. در ادامه تصویری از این جلسه را مشاهده می نمائید.
يکشنبه 6 خرداد 1397