برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بازماندگان سرطان

جلسه دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد زیرک (دوشنبه 24 تیر 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد زیرک (دوشنبه 24 تیر 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد زیرک (دوشنبه 24 تیر 98) جلسه دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد زیرک، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری تحت عنوان «فرآیند بازگشت به کار در بازماندگان سرطان» روز دوشنبه مورخه 24 تیرماه 98 در ...
شنبه 22 تير 1398
جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد زیرک (دوشنبه 10 تیر 98)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد زیرک (دوشنبه 10 تیر 98)

                           
      جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد زیرک (دوشنبه 10 تیر 98) جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد زیرک، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری تحت عنوان «فرآیند بازگشت به کار در بازماندگان سرطان» روز دوشنبه مورخ 10 تیر 98 راس ساعت 10:00 در سالن کنفرانس روبروی دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی ...
چهارشنبه 5 تير 1398
دومین جلسه ارائه گزارش شش ماهه آقای محمد زیرک (چهارشنبه 22 اسفند 97)

مطالب/ دومین جلسه ارائه گزارش شش ماهه آقای محمد زیرک (چهارشنبه 22 اسفند 97)

                           
      دومین جلسه ارائه گزارش شش ماهه آقای محمد زیرک (چهارشنبه 22 اسفند 97) دومین جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایان نامه آقای محمد زیرک دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان «فرآیند بازگشت به کار در بازماندگان سرطان» ...
سه شنبه 21 اسفند 1397
جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار رساله دکترای آقای محمد زیرک

مطالب/ جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار رساله دکترای آقای محمد زیرک

                           
      جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار رساله دکترای آقای محمد زیرک بدینوسیله به استحضار میرساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار رساله دکترای آقای محمد زیرک، دانشجوی مقطع دکترای رشته آموزش پرستاری ...
چهارشنبه 9 خرداد 1397