برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شورای پژوهشی دانشکده‌

بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله دستورجلسه بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/12/11 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
شنبه 10 اسفند 1398
بیستمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ بیستمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      بیستمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله دستورجلسه بیستمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/11/13 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
يکشنبه 13 بهمن 1398
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/08/19 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
يکشنبه 19 آبان 1398
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/07/21 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
شنبه 20 مهر 1398
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله نهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/05/20 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
سه شنبه 15 مرداد 1398
دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله دومین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/02/08 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
شنبه 7 ارديبهشت 1398
اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله اولین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/01/23 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
دوشنبه 26 فروردين 1398
تاریخ تشکیل جلسات سال 91 شورای پژوهشی دانشکده

صفحات/ تاریخ تشکیل جلسات سال 91 شورای پژوهشی دانشکده

                           
      تاریخ تشکیل جلسات سال 91 شورای پژوهشی دانشکده
يکشنبه 19 خرداد 1392