برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تحلیل عوامل درونی

هفتمین جلسه اعتباربخشی دانشکده

مطالب/ هفتمین جلسه اعتباربخشی دانشکده

                           
      هفتمین جلسه اعتباربخشی دانشکده هفتمین جلسه اعتباربخشی و سومین جلسه کارگروه اهداف با هدف بررسی نقاط ضعف از تحلیل عوامل درونی و  فرصتها از عوامل تحلیل بیرونی در تاریخ 21 خرداد 97 تشکیل شد.
شنبه 2 تير 1397