برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ارائه گواهی استعلاجی

جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 19 بهمن ماه 98

مطالب/ جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 19 بهمن ماه 98

                           
      جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 19 بهمن ماه 98 بدینوسیله جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 98 که روز شنبه مورخ 98/11/19 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
شنبه 19 بهمن 1398
جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 12 بهمن ماه 98

مطالب/ جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 12 بهمن ماه 98

                           
      جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 12 بهمن ماه 98 بدینوسیله جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 98 که روز شنبه مورخ 98/11/12 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
شنبه 12 بهمن 1398
جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 5 بهمن ماه 98

مطالب/ جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 5 بهمن ماه 98

                           
      جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 5 بهمن ماه 98 بدینوسیله جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 98 که روز شنبه مورخ 98/11/05 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
شنبه 5 بهمن 1398
جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 28 دی ماه 98

مطالب/ جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 28 دی ماه 98

                           
      جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 28 دی ماه 98 بدینوسیله جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 98 که روز شنبه مورخ 98/10/28 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
دوشنبه 30 دي 1398
ششمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

مطالب/ ششمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

                           
      ششمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 روز شنبه مورخه 30 تیر 97، ششمین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.
چهارشنبه 27 تير 1397
پنجمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

مطالب/ پنجمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

                           
      پنجمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 روز شنبه مورخه 16 تیر اردیبهشت 97، پنجمین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.
شنبه 16 تير 1397