برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با یک رویکرد پدیدارشناسی

گزارش شش ماهه دانشجوی دکترای پرستاری، سرکار خانم مینا نهامین

مطالب/ گزارش شش ماهه دانشجوی دکترای پرستاری، سرکار خانم مینا نهامین

                           
      گزارش شش ماهه دانشجوی دکترای پرستاری، سرکار خانم مینا نهامین جلسه ارائه گزارش شش ماهه سرکار خانم مینا نهامین، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری تحت عنوان "تجارب زیسته بیماران رد پیوند کلیه و اعضای خانواده آنها:یک رویکرد پدیدارشناسی تفسیری" روز دوشنبه مورخ ...
يکشنبه 31 تير 1397