برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر وحید پاکپور

جلسه دفاع از پایاننامه خانم حمیده زاهدی (چهارشنبه 20 اسفند 99)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم حمیده زاهدی (چهارشنبه 20 اسفند 99)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم حمیده زاهدی (چهارشنبه 20 اسفند 99) جلسه دفاع از پایاننامه خانم حمیده زاهدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «نگرش به مصرف سیگار و ارتباط آن با احساس تنهایی و سرمایه اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی شهر تبریز 1398» ...
سه شنبه 19 اسفند 1399
پانل شماره پنج ژورنال کلاب پرستاری مرتبط با کرونا با موضوع «راهبرد های به حداقل رساندن استفاده از وسایل حفاظت فردی باهدف هزینه اثربخش»

مطالب/ پانل شماره پنج ژورنال کلاب پرستاری مرتبط با کرونا با موضوع «راهبرد های به حداقل رساندن استفاده از وسایل حفاظت فردی باهدف هزینه اثربخش»

                           
      پانل شماره پنج ژورنال کلاب پرستاری مرتبط با کرونا با موضوع «راهبرد های به حداقل رساندن استفاده از وسایل حفاظت فردی باهدف هزینه اثربخش» پانل شماره پنج ژورنال کلاب پرستاری مرتبط با کرونا با موضوع «راهبرد های به حداقل رساندن استفاده از وسایل حفاظت فردی با هدف هزینه اثربخش» از سری دوم ژورنال کلاب های بررسی مبتنی بر شواهد استفاده از لباس های حفاظت فردی در پاندمی ویروس کرونا یکشنبه 21 اردیبهشت به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
شنبه 20 ارديبهشت 1399
جلسه برنامۀ اتندینگ دانشکده

مطالب/ جلسه برنامۀ اتندینگ دانشکده

                           
      جلسه برنامۀ اتندینگ دانشکده ر راستای طرح توسعه نقش اعضای هیئت علمی گروه های پرستاری در بالین، یکی از پیامدهای مطرح این گروه علمی، کلینیک های هیأت علمی پرستاری ( (Family central nurse faculty led clinicمی باشد. این مدل ...
دوشنبه 19 آذر 1397
اساتید گروه پرستاری سلامت جامعه

صفحات/ اساتید گروه پرستاری سلامت جامعه

                           
      اساتید گروه پرستاری سلامت جامعه
شنبه 18 آبان 1392
رئیس ادارۀ خدمات آموزشی و آمار

صفحات/ رئیس ادارۀ خدمات آموزشی و آمار

                           
      رئیس ادارۀ خدمات آموزشی و آمار
شنبه 30 ارديبهشت 1391