برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با رضایتمندی از یادگیری

جلسه دفاع از پایاننامه آقای شهریار استوار (شنبه، 10 شهریور 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای شهریار استوار (شنبه، 10 شهریور 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای شهریار استوار (شنبه، 10 شهریور 97) جلسه دفاع از پایاننامه آقای شهریار استوار، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان "مقایسه تاثیر بازخورد به کمک فیلم و بازخورد شفاهی، بر عملکرد روانی حرکتی، اعتماد به نفس و رضایت مندی از یادگیری دانشجویان ترم یک پرستاری در رویه مایع درمانی وریدی: یک مطالعه نیمه تجربی"
شنبه 10 شهريور 1397