برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با یبوست مزمن

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریا الیاسوندی (دوشنبه، 12 شهریور 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریا الیاسوندی (دوشنبه، 12 شهریور 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریا الیاسوندی (دوشنبه، 12 شهریور 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریا الیاسوندی، دانشجوی کارشناسی مامایی تحت عنوان «تاثیر کپسول گیاهی ترکیبی بر یبوست و عملکرد جنسی زنان یائسه مبتلا به یبوست مزمن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده» ...
يکشنبه 11 شهريور 1397