برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آقای فرامرز علیخانی

جلسه دفاع از پایاننامه آقای فرامرز علیخانی (دوشنبه، 19 شهریور 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای فرامرز علیخانی (دوشنبه، 19 شهریور 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای فرامرز علیخانی (دوشنبه، 19 شهریور 97) جلسه دفاع از پایاننامه آقای فرامز علیخانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان "ارتباط آگاهی و نگرش مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر در مورد احیای قلبی ریوی پایه خارج بیمارستانی تبریز سال 1396" ...
پنجشنبه 15 شهريور 1397