برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سالمندان شهر ارومیه

جلسه دفاع از پایاننامه خانم زهرا احمدی (یکشنبه، 25 شهریور 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم زهرا احمدی (یکشنبه، 25 شهریور 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم زهرا احمدی (یکشنبه، 25 شهریور 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم زهرا احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با سبک زندگی در سالمندان شهر ارومیه در سال 1395»
سه شنبه 20 شهريور 1397