برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تاریخچه منتورینگ

کارگاه "آشنایی با منتورینگ ویژۀ منتورهای دانشکده های علوم پزشکی تبریز

مطالب/ کارگاه "آشنایی با منتورینگ ویژۀ منتورهای دانشکده های علوم پزشکی تبریز

                           
      کارگاه "آشنایی با منتورینگ ویژۀ منتورهای دانشکده های علوم پزشکی تبریز با همت منتورهای دفترمنتورینگ دانشکدۀ پرستاری و مامایی، کارگاه "آشنایی با منتورینگ" ویژۀ منتورهای دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورخه ۲۰ شهریور ۹۷ با حضور ریاست محترم دانشکده پرستاری مامایی در سالن کنفرانس جدید ...
يکشنبه 25 شهريور 1397