برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مراقبتهای فراموش شده

جلسه دفاع از پایاننامه خانم نرگس امامی (سه شنبه، 3 مهر 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم نرگس امامی (سه شنبه، 3 مهر 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم نرگس امامی (سه شنبه، 3 مهر 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم نرگس امامی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «ارتباط بین رضایت شغلی با وضعیت و دلایل مراقبتهای فراموش شده از دیدگاه پرستاران بخش­های مراقبتهای ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1395» ...
سه شنبه 27 شهريور 1397