برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم هانیه اصغریان

جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه اصغریان (پنجشنبه، 5 مهر 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه اصغریان (پنجشنبه، 5 مهر 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه اصغریان (پنجشنبه، 5 مهر 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه اصغریان، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر ماست پروبیوتیک بر میزان قند خون در زنان باردار چاق و دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
چهارشنبه 4 مهر 1397