برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اشتراك گذاری تجارب

اولين گزارش صبحگاهي  مركز سوختگي سينا 

مطالب/ اولين گزارش صبحگاهي  مركز سوختگي سينا 

                           
      اولين گزارش صبحگاهي  مركز سوختگي سينا  اولين گزارش صبحگاهي  مركز سوختگي سينا  با حضور  اساتيد گروه هاي پزشكي، پرستاري، داروسازي، پزشكي اجتماعي و توانبخشي و دانشجويان علوم پزشكي در راستاي آموزش تيمي در بيماران سوختگي روز پنج شنبه مورخ 7 مهر 97، رأس ساعت ٨ صبح با معرفي يك مورد باليني آغاز گرديد ...
شنبه 7 مهر 1397