برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با رعنا آقانژاد نوذری

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا آقانژاد نوذری (شنبه، 7 مهر 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا آقانژاد نوذری (شنبه، 7 مهر 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا آقانژاد نوذری (شنبه، 7 مهر 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا آقانژاد نوذری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره بر رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان شهر تبریز: یک کارآزمایی در عرصه تصادفی کنترل شده» ...
شنبه 7 مهر 1397